Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2023.

publicatie 10 januari 2023

13.30 uur Welkomstwoord door Hessel Evers, voorzitter van de PMZ Sr. Hij stelt de seniorenclub voor aan de heer Ton Tiebosch, voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. MZH en stelt de heer Tiebosch voor aan de aanwezigen. De heer Tiebosch is tevens med. specialist in het MZH (patholoog).

De heer Tiebosch memoreert aan de Coronacrisis. We hebben patiënten opgenomen uit andere delen van Nederland, die per ambulance of helikopter werden aangevoerd. Poli’s werden gesloten, ruimtes werden verbouwd. Personeel werd op andere afdelingen ingezet en er waren veel Covid doden. Dit alles had een grote impact op de zorg en personeel. De druk op de zorg wordt nu  minder door immuniteit, maar we zijn er nog niet helemaal uit. Er wordt veel gemopperd, mede door polarisatie, de oorlog in Oekraïne, dit maakt mensen onzeker. We worden hier zwaarder door geraakt dan door de Covidcrisis. Jonge mensen stappen uit de zorg, hoppen vaker van baan naar baan, terwijl er meer zorg nodig is. Het doel van het MZH is mensen tevreden te stellen en te behouden. De heer Tiebosch wijst er op dat wij op elkaars schouders staan, ook op die van de mensen van de seniorencie. “Wij treden in elkaars voetsporen”.

Er is nog tijd voor enkele vragen, o.a. over de parkeergarage. Het parkeerplein voor patiënten is een tijdelijke oplossing, er komt t.z.t. een parkeergarage, als eerste wordt er een regenbestendig looppad aangelegd.

Hessel dankt de heer Tiebosch voor zijn toespraak en wenst hem sterkte voor het bestuur en een goede toekomst.

Hessel stelt de band “Autumn Flowers” voor, waarin Frouwkje Bos, lid van de seniorencie., een prominente rol speelt. Zij zullen voor ons optreden.

Hessel vraagt aan de aanwezigen meer bekendheid aan de seniorenvereniging te geven d.m.v. doorgeven aan (oud)collega’s. Ook na pensionering kun je nog lid worden van de PMZ + seniorenclub.

Bernard von Dülmen Krumpelman geeft een beknopt overzicht van de evenementen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. I.v.m. Corona zijn er t/m maart 2022 geen uitstapjes georganiseerd. De seniorencie. is druk doende de uitstapjes voor 2023 te organiseren, o.a. het 12,5 jarig jubileum. Er wordt aan de leden gevraagd om ideeën aan te dragen.

Er wordt vertelt dat de seniorencie. afscheid heeft genomen van Paulien de Vries en Els Doornebal en dat Greetje Heijerman is toegetreden.

Koos Scholtens heeft de financiële verslagen gemaakt en toegestuurd aan de leden. Omdat er i.v.m.  Covid weinig is georganiseerd, is er in 2023 extra geld te besteden (voor jubileum suggereert Bernard). Piet Panman stelt voor een uitstapje met eten, b.v. wandeling. Bernard stelt dat mensen liever niet willen betalen voor een uitje (heeft de ervaring geleerd).

De kascommissie meldt dat de controle tot op de cent klopte. Hessel bedankt Koos hiervoor en dit wordt gehonoreerd met een applaus van de aanwezigen. De huidige kascie. bestaande uit Afiena Sauchelli en Minke Doornbos treedt af en Gedi Damstra en Marian Bakker treden toe.

De middag werd opgeluisterd met 2 x een optreden van “Autumn Flowers”, wat erg leuk en gezellig was. Er werd goed meegezongen en geklapt met de Ierse- en Schotse liedjes.

Piet Panman had nog “ingekomen stukken”, hij trakteerde op oliebollen!
Hessel bedankt “Autumn Flowers” en alle aanwezigen voor hun komst.

Louïs Huizeling meldt dat hij bezig is een rondleiding op vliegveld Eelde te regelen.