Onze activiteiten in 2022

update 03- 12 – 2022

Bezoek aan Zuiderbegraaf-plaats 21 april.

De aanmelding voor een bezoek aan het Zuiderbegraafplaats op 21 april 2022 was in 1e instantie boven verwachting. Na een wijziging van het tijdstip van aanvang i.v.m. een begrafenis liep het aantal helaas wat terug. Uiteindelijk was een geïnteresseerd groepje aanwezig. Henk Bakker, onze gids, vertelde over omgekomen Groninger verzetsstrijders. Ook hoe zij in opstand kwamen tegen de onderdrukking van bepaalde groepen mensen en uiteraard om niet meer in vrijheid te kunnen leven. Daarom kwamen ze in verzet, gewone burgers ongeacht hun beroep. Soms door het in het geheim drukken van stencils of kranten. Hierin staan artikelen opgenomen om niet te gehoorzamen aan de onderdrukker of te gaan demonsteren tegen nieuwe wetten. Verzetsstrijders probeerden ook om aan extra voedselbonnen te komen. Bijvoorbeeld door deze te stelen, dit vaak nog met enig geweld. Ze riskeerden hierbij hun eigen leven. Helaas voor sommige aanwezigen is aan de graven van ´beroemde Groningers´ te weinig aandacht besteed. I.v.m. de slechte parkeermogelijkheden waren de meeste deelnemers per fiets naar de begraafplaats gekomen.

Grafmonument familie Scholten
Hoofdingang Zuiderbegraafplaats.

Boottocht Zuidlaardermeer 18 mei.

Vanaf de Bloemert in Midlaren maken we een rondvaart op 17 mei 2022 over het
Zuidlaardermeer. Een aardige overdekte boot genaamd “Kaap Hoorn” met aan boord het maximum aantal van 45 personen. Om de witwangstern, de otter of de bever te zien moet je wel een echte natuurliefhebber zijn. Wij hebben ze niet gezien, de meesten hadden meer oog voor elkaar om bij te kletsen. Zo nu en dan werden we attent gemaakt op de aalscholvers, meerkoeten, futen of bruine kiekendieven en de prachtige rietkragen. Jammer genoeg is er geen gebruik gemaakt van de vogelkijkhut. De schipper leidde ons langs de oevers met weilanden, bebossing, maar ook campings en een jachthaven. En midden in het meer zagen we diverse groen begroeide eilandjes. Er was koffie en thee aanwezig en uiteraard wat lekkers, dat ging erin als koek. Na afloop bezochten een aantal van ons nog het paviljoen om
na te praten. Een tocht om nooit te vergeten, foto´s blijven als mooie herinnering.

De Rondvaartboot Kaap Hoorn
De jachthaven.

Bezoek tuinen familie Lamain 8 en 23 juni.

Op 8 en 23 juni zijn wij met de Seniorenclub Martini Ziekenhuis naar de tuin van Klaas en Hanneke Lamain in Oostwold geweest. Klaas was vroeger werkzaam als hoofd automatisering en Hanneke was gastvrouw, beiden in ons ziekenhuis.
De 8ste juni was het mooi weer, maar wel werd er regen verwacht. De tuin is de moeite waard om te bezichtigen, prachtige plekjes met bijzonder mooie bloemen, maar ook een moestuin met groenten en fruit. 
We hebben ruim een uur rondgelopen en genoten, totdat de lucht opeens zwart werd. Er volgde een pittige regenbui, het kwam met bakken uit de lucht.
Maar dat was geen probleem, het tuinhuis was al voor ons ingericht en we konden daar prima schuilen onder het genot van koffie en thee met heerlijke koeken.
Na verloop van tijd weer huiswaarts gegaan, met een tevreden gevoel.
De 23ste juni was het eigenlijk te warm, puf, puf.
Daardoor hebben we de rondgang door de tuin wat bekort en heerlijk onder de platanen genoten van koffie, thee en wat lekkers, maar ook water!!
Ook die middag was een succes, ondanks de hitte. Het is toch altijd weer leuk oude bekenden te zien en een praatje te maken. En voor Klaas en Hanneke was het een weerzien met menig bekende.
Al met al, twee geslaagde middagen!

Bezoek Bourtange 23 september.

Op vrijdag, 23 september 2022 stond de excursie naar Vesting Bourtange gepland. Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt de Vesting Bourtange. Een uniek historisch verdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent. Hier bleek veel belangstelling voor te bestaan. Maar liefst 37 personen mochten we verwelkomen. Om halftwee verzamelden we ons bij het informatiecentrum. Midden op het ‘dorpsplein’ werden we door twee ervaren gidsen verwelkomd. Nadat er wat informatie was gedeeld over de historie vanaf het jaar 1742 werden we in twee groepen verdeeld. De rondleiding over het terrein nam ruim een halfuur in beslag.
Daarna kon ieder een individuele keuze maken om één museum te bezoeken.
Hiervoor was een uur uitgetrokken en dat bleek ook voldoende te zijn om zich
enigszins een beeld te vormen van de veldslagen en hoe hier werd geleefd door de
soldaten en hun officieren. Moe en onder de indruk rondden we de excursie af met het gezamenlijk aan lange tafels nuttigen van koffie en thee met appelgebak en slagroom.

Bezoek aan het museum van Papierkunst Westerbork 19 oktober.

Woensdagmiddag 19 oktober hebben we met totaal 18 personen het Museum van
Papierknipkunst in Westerbork bezocht.
Allerlei kunststukken, die door verschillende artiesten zijn gemaakt door de jaren heen worden hier tentoongesteld met informatie van de maker. Er waren indrukwekkende stukken bij, waar heel wat uren aan is besteed. Bij vragen werd er uitleg gegeven. Na bezichtiging konden de leden plaatsnemen aan werktafels en werd er onder leiding van twee deskundige knipsters een workshop gegeven.
Er was veel talent aanwezig en allen konden met een of meer kunstwerken naar huis keren.
Na het museumbezoek hebben we in hotel restaurant Westerburcht onder genot van
koffie/thee met heerlijk gebak de middag afgesloten.
Het was een gezellige middag met veel positieve reacties.

Bezoek Zilverkamer Appingedam 28 november.

Na een bezoek aan het Meulman museum in Appingedam (“Daam” ) een tijdje geleden. Ook dit is weer een prachtig museum met schitterende zilveren voorwerpen. Hieraan waren vele verhalen verbonden. Deze werden door de twee keurige heren aan ons op enthousiaste wijze verteld. We werden verdeeld in drie groepen. Een van de groepen kon eerst nog een schilderijen tentoonstelling bekijken in een van de zalen. Prachtige landschapen in het Groninger land o.a. van de bekende Ploeg-schilders. Na de koffie/thee en heerlijke diverse koek werden de groepen door de gastvrouw weer naar een andere kamer gebracht. Zo had een
ieder ruimte en tijd om de diverse vitrines op zijn gemak te bekijken. De opkomst was goed met tegen de veertig senioren en introducees. Het was een fijne middag waar we ook elkaar weer eens konden spreken.