Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2024.

13.30 uur Hessel heet alle aanwezigen welkom met de beste wensen voor het nieuwe jaar en stelt Jos Nijhof voor die het een en ander gaat vertellen over de gang van zaken in het ziekenhuis.

Jos Nijhof (directeur Facilitair Bedrijf) stelt zichzelf voor en wenst ook alle aanwezigen de beste wensen en veel gezondheid.

Verder vertelt hij dat sinds Corona de cultuur in het ziekenhuis is veranderd, b.v. door meer thuis te werken en meer zorg op afstand te creëren. Daarbij komt kijken of teamwerk nog wel valt te realiseren. Hier is goed overleg belangrijk. Tevens is belangrijk het gebouw, m.n. ruimtes goed te benutten. “Delen is het nieuwe hebben”. Medewerkers hebben niet altijd meer een eigen werkplek.

Hij vertelt ook over de marktwerking in de zorg, dit heeft goede kanten, maar het blijft zoeken. De samenwerking met de zorgverzekeraars is volgens Jos goed. Soms moet er zorg worden bijgekocht. Voor het komende jaar zijn er met de zorgverzekeraars goede afspraken gemaakt, beter dan voorheen. Het zorgplafond blijft bestaan. De zorg moet ook in de regio goed worden verdeeld.

Verder heeft hij het over het zorgmanifest:

  • aandacht voor mensen (hart en ziel)
  • zorg draagt bij aan kwaliteit van leven
  • samen staan we voor waardevolle zorg, gewoon met elkaar omgaan. Met de nadruk op gewoon.

Het Martini ziekenhuis staat goed op de kaart. Hij heeft het ook over “kwartetten voor gevorderden”, soms moet je iets laten, soms iets krijgen. Het behouden en werven van voldoende bekwaam personeel is ook belangrijk, soms worden mensen breder opgeleid en ingezet. De Martini academie is opgericht op de 4de verdieping.

Er wordt ook gekeken naar verplaatsen van zorg: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Regionaal moeten hier problemen worden opgelost.

Het ziekenhuis is financieel gezond, schrijft nog steeds zwarte cijfers. Dit blijft echter een uitdaging, er moet verstandig en duurzaam worden omgegaan met alle middelen. Keuzes maken.

Het Martini ziekenhuis heeft de CZ zorgprijs 2023 gewonnen.

Er worden nog enkele vragen gesteld en beantwoord, o.a. maakt Piet Panman zich zorgen over veel  vertrekkende hoofden van afdelingen. Er wordt ook een opmerking gemaakt dat alles wat digitaal gaat voor vooral oudere mensen soms erg moeilijk is.

Hessel bedankt Jos voor zijn verhaal en deze wordt bedankt met een applaus van de aanwezigen, zeker omdat het eigenlijk zijn vrije middag is.

Hessel vertelt dat medelid van de Seniorenclub, Kor Brik in november is overleden en vraagt een minuut stilte.

Pauze met koffie, thee, koek en nieuwjaarsrolletjes.

Hessel geeft Bernard het woord. Bernard bedankt Pieter Smilda voor de mooie foto’s gemaakt op de diverse uitstapjes, ook bedankt hij Jan Venema voor het onderhoud van de website. Verder vertelt hij over de uitstapjes die we voor 2024 hebben gepland of gaan plannen. Hij vraagt de aanwezigen met suggesties te komen. Ria Jobing heeft enkele ideeën, o.a.  beeldentuin Eeserveen, de Notaristoen in Eenrum en een attractie in Pieterburen.

Verder vraagt Bernard aandacht van de leden voor het aanmelden / afmelden voor een uitstapje. De commissieleden willen graag dat men zich opgeeft via telefoon of E-mail bij de genoemde organisator, dus niet bij de Seniorencommissie. Dan krijgen n.l. 6 commissieleden de betreffende E-mail binnen. Zet aub je volledige naam onder je mail. Meld je niet op het laatste moment aan of af. De organisator van het betreffende evenement doet zijn/haar best, maar kan niet op het laatste moment alles omgooien. Er staan soms belangstellenden op de reservelijst. Als je je opgeeft met een introducee is dat iemand die zelf geen lid is van de seniorenclub.

Koos volgt met het financieel verslag, De kascontrole door Gedi en Marian is goedgekeurd. Hessel bedankt Koos en die krijgt applaus voor het vele werk dat hij verricht.

Wil introduceert Frank Smilda die gaat vertellen over zijn werk bij de politie en over cybercrime.

Frank Smilda is vóór zijn werk bij de politie medewerker geweest in het Martini ziekenhuis als OK assistent. Hij doet nu al jaren zijn werk bij de politie met veel plezier. Er zijn 10 regionale eenheden, hij is verantwoordelijk voor district Groningen. Hij heeft heel veel te vertellen over de structuur binnen de politie. De politie is veel politieker geworden, hij verwijst hiervoor naar het vluchtelingen vraagstuk.

Cybercrime is onderdeel van de politie. Frank vertelt dat menselijk leed, moord, pornosites enz. voorrang krijgt boven cybercrime. De politie moet i.v.m. personeelstekort prioriteiten stellen.   Nederlanders zijn wat betreft cybercrime erg naïef. We zijn kwetsbaarder dan we denken. Denk aan cyberaanvallen. In de thuissituatie laten we ook niet de voordeur openstaan, zo ook met de beveiliging van computers.

Wil bedankt Frank voor zijn komst en interessante verhaal. Hij krijgt applaus van de aanwezigen.

Hessel bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de bijeenkomst.