Algemene Informatie

Welkom op de website van de Seniorenclub van het Martini Ziekenhuis.


(update 15 april 2024)

In 2010 is er een eerste introductie bijeenkomst geweest onder oudgedienden voor inventarisatie van allerlei activiteiten. Daarna is een belangstellingsonderzoek gedaan en een activiteitenplan opgesteld naar behoefte en belangstelling. Begin 2011 is de seniorenclub opgericht en is er een voorzichtige start gemaakt met de eerste activiteiten.

De seniorenclub is een sub club van de PMZ (personeelsvereniging). Het aantal leden bedraagt inmiddels meer dan honderd. Het doel van de seniorenclub is om onderlinge contacten tussen oud medewerkers te onderhouden tijdens onze maandelijkse activiteiten / uitstapjes.

De activiteiten die wij organiseren zijn o. a. lezingen, bezoek aan tuinen, musea, bedrijven, rondvaarten, wandelingen en een nieuwjaarsbijeenkomst.

Alleen zij die uit dienst gaan of uit dienst zijn getreden van het Martini Ziekenhuis en aansluitend een (pre)pensioenuitkering ontvangen of in afwachting zijn van een (pre)pensioenuitkering, kunnen lid worden van de seniorenclub. Ook zij die als arbeidsongeschikte uit dienst zijn getreden en geen ander dienstverband zijn aangegaan, kunnen lid worden.

De personeelsvereniging van het Martini Ziekenhuis (PMZ) ondersteunt ons jaarlijks met een subsidie bedrag. Dat betekent wel dat ieder lid van de seniorenclub lid dient te zijn van de PMZ. De PMZ stuurt aan het eind van het kalenderjaar een jaarlijkse rekening aan contributie van € 12,00 voor het komend jaar. Wij als seniorenclub vragen een contributie van € 12,50 per jaar. In maart sturen we je een berichtje over de betaling van de jaarlijkse contributie.

De leden van de seniorenclub worden altijd per mail geïnformeerd over de activiteiten / uitstapjes. En via de site van de seniorenclub. Uiteraard kun je als lid van de Seniorenclub ook mee doen met de activiteiten van de PMZ. Het is bijna altijd toegestaan een partner of vriend(in) mee te nemen naar een activiteit. Bij aanmelding als lid worden er daarna nog een aantal gegevens van aanmelden gevraagd.

Contactpersonen.
Froukje Bos-Blaauwijkel
Wil van Doorn-Elings
Bernard von Dülmen Krumpelmann
(info@seniorenclubmartini.nl) en (aanmelden@seniorenclubmartini.nl)
Hessel Evers
Koos Scholtens
Greetje Heijerman
Jan Venema (webmaster@seniorenclubmartini.nl


Lid worden van de seniorenclub van het Martini ?? Meld je aan:
(aanmelden@seniorenclubmartini.nl)

Voor meer informatie of opmerkingen over de seniorenclub klikt u hier

Wil je meer weten over – of reageren op de ontvangen post van de seniorenclub, bijvoorbeeld naar aanleiding van een uitnodiging, mededeling, brief, verslag, etc. Of wil je je aanmelden voor – ofwel heb je een idee voor een activiteit (rondleiding, excursie, etc.). Stuur dan uw mailbericht naar berichten@seniorenclubmartini.nl . Eén van de contactpersonen zal, zo nodig, reageren.